تماس با ما

  آدرس مکاتبه: اصفهان،  پست امام جعفر صادق (ع)،  کد پستی544-81745 ، دانشگاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام  معاونت پژوهش، دو فصلنامه پژوهش‌های مدیریت و فرماندهی نظامی.  

 تلفن:  36122855

     نمابر:   36122607 -0311

   E-mail: fonez@chmail.ir


CAPTCHA Image