اهداف و چشم انداز

اهداف دو فصلنامه

-اشاعه و گسترش دانش نظامی کارکنان یگان‌های رزم زمینی

-    نشر پژوهش‌های انجام شده در حوزه رزم زمینی و زمینه‎های مرتبط

-    معرفی نظریه‎ها، الگوها، یافته‎ها، پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی در فرماندهی و اجرای مأموریت‌های نظامی

-    معرفی فنون، راهبردها و ابزارهای جدید برای ایفای مؤثّر مأموریت‌های رزم زمینی

-    معرفی روش‌ها، ابزارها و آخرین یافته‎های علمی در زمینه ارتقای آموزش‌های رزمی

-    معرفی کتب، نشریات، مقالات و آخرین دستاوردها در حوزه رزم زمینی و حوزه‎های وابسته

از صاحبنظران، مدرسان، فرماندهان و علاقه‎مندان به علوم و فنون نظامی و نیز متخصصان رشته‎های دانشگاهی که حاصل مطالعات ایشان دارای کاربردهای نظامی است، دعوت می‎گردد، آثارخویش را در زمینه‎های زیر برای چاپ در دو فصلنامه ارسال فرمایند.