آموزه‌های شاهنامه به نظامیان: فرجام فرمان‌ناپذیری فرماندهان سپاه از فرماندهی کلّ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

از نظر شاهنامه، نظامیان و بویژه فرماندهان در مأموریت‌های رزمی خود، هرگز نباید از حریم موازین انسانی، جوانمردی و آزادگی تجاوز کنند. در لشکرکشی‌ها نباید به بی‌گناهان و مردم عادی آسیبی برسد. حتّی در مقابل دشمنان هم نباید جانب عدل و انصاف را رها کرده، به بیداد دست یازند. فرماندهان باید مراقب باشندکه قدرتشان، موجب غرور و سرکشی آن‌ها نشود. در داستان فرود سیاوش، طوس فرمانده سپاه ایران، در راه لشکرکشی به توران، برخلاف فرمان کیخسرو - که فرماندهی کل امور بر عهدۀ اوست- از راه کلات عبور می‌کند و فرود برادر ناتنی کیخسرو را به ناحق و بی‌گناه می‌کشد. غرور او باعث می‌شود از فرمان فرمانده کلّ سرپیچی کند و نصایح بزرگان لشکر را نادیده بگیرد. کیفر این سرکشی، علاوه بر کشته شدن پسر و دامادش، دامان همة سپاهیان را می‌گیرد. از جملة مکافات عمل خودخواهانه و بی‌خردانة طوس، عبارت است از: گرفتاری او و سپاهیانش در میان تندباد، سرما، برف و یخبندان، شبیخون تورانیان بر سپاه طوس و تلفات فراوان ایرانیان، برکناری طوس و به زندان انداختن او، شکست سنگین سپاه ایران و بازگشت ناکام آنان به ایران و درنهایت مجازات و کیفر اخروی که در انتظار آن‌ها قرار ‌گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Teachings of Shahnameh to the military:The End of Disobedience of Corps Commanders from the General Command

نویسنده [English]

  • Ahmad Fazel
چکیده [English]

According to the Shahnameh; the military, especially the commanders, should never exceed the limits of human norms, chivalry and liberty in combat missions.  They do not have to harm the innocent and ordinary people in campaign. Even against enemies, they should not give up the justice and to be fair, and avoid oppression. Commanders need to be careful not to upset their power.In the story of Forrud and Siavash, the commander of the Iranian Corps, Tous, on the way to campaign to Turan, contrary to the command of Kikhosrou, who is the commander in chief, passes through Kallat, and unjustly and innocently kills Forrud, the step -brother of Kikhsrou. His pride causes to disobey the general commander and ignore the advice of the elders of the army. The punishment for this insubordination leads to the death of his son and his son-in-law as well as suffering of all the troops. The punishment of unreasonable and selfish actions of Tous are: the plight of his troops in the midst of a storm, cold, snow and frost, a Turanian surprise attack against Tous army that led to a lot of Iranians’ casualties, the dethronement of Tous and his imprisonment, the heavy defeat of the corps, their unsuccessful return to Iran and, ultimately, the punishment in the next world that awaits them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ferdowsi
  • Shahnameh
  • Kikhosrou
  • Sivas and Forrud
  • Tous
  • Command
  • pride and disobedience
  • punishment