تهدیدها و فرصت‎های فناوری زیستی در مقابله با جنگ نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه جهان شاهد گستردگی و پیچیدگی فناوری‌های نوین است که متأثر از افزایش و اشتراک اطلاعات بوده و تهدید جدید نظام سلطه علیه ملت‏ها به شمار می رود. با عنایت به نقش‌های مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... این فناوری‌ها؛ فراوانی متغیرها، تنوع تهدیدات، چالش‏های ملی، منطقه‏ای و فرامنطقه‎ای و تعدد بازیگران بین‏المللی و منطقه‎ای بر این موضوع تأثیرگذار است. فرمانده معظم کل قوا (مدظله‎العالی) دربارۀ ضرورت توجه به علم و فناوری در تقابل با تهدیدات نرم نظام سلطه می‎فرمایند: «اگر چنانچه ملت‎ها بتوانند در قضیۀ هسته‌اى، در قضیۀ فضا، در مسائل الکترونیک، در مسائل گوناگون صنعتى، فناورى و علمى پیش بروند، راهى براى سیادت زورگویانه و قلدرانۀ اینها [نظام سلطه] بر دنیا باقى نخواهد ماند». با توجه به تهدیدات نرم جبهۀ استکبار علیه نظام ج.ا.ا، تبیین فناوری‏های نوظهور، اثرات مثبت (فرصت‏ها) و اثرات منفی (تهدیدات) فناوری زیستی در مقابله با جنگ نرم دشمن اهمیت فراوانی دارد. این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی با هدف کاربردی است که با روش کتابخانه‏ای و مطالعات میدانی انجام شده  است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Threats and Opportunities of Biotechnology in Dealing with Soft War

نویسنده [English]

  • Mostafa. Khodsiani- Reza. Moqisa
چکیده [English]

Today, the world experiments the breadth and complexity of modern technologies, which is influenced by the increase and sharing of information and the new threat of a system of domination against nations. Regarding the important political, military, economic, social, and cultural roles of these technologies; the variety of variables, the diversity of threats, the national, regional and trans-national challenges and the multiplicity of international and regional actors affect this issue.Commander-in-Chief (may Allah grant him) with respect to the necessity of technology in soft threats against the hegemonic system says:"If nations can progress in the nuclear and space aspects, in electronic matters, in various industrial, technological and scientific issues, there will be no way for the sinister and bullying of the hegemonic system to survive."With regard to the soft threats of the imperialistic front against Islamic Republic of Iran; the expression of emerging technologies, the positive effects (opportunities) and the negative effects (threats) of biotechnology in confronting with the soft war of the enemy are quite important. This article is analytical –descriptive. It has practical purposes. This study has implemented through library- research and field -study methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • military climatology
  • military operations
  • military climate index
  • southeast of the country