مدیریت و کنترل بحران‌های پرتوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بحران پرتوی حادثه‌ای است که در اثر انتشار مواد رادیواکتیو در محیط و آلوده شدن هوا، آب، خاک، ساختمان‌ها و تجهیزات، زندگی را برای موجودات زندۀ آن محیط خطرساز می‌نماید. مواد رادیواکتیو در بحران هسته‌ای کشور ما شامل: مخازن حاوی هگزافلورید ‌اورانیوم (UF6) موجود در تأسیسات فرآوری اورانیوم (UCF)‌، هگزافلورید اورانیوم مصرفی در سانتریفیوژهای تأسیسات غنی‌سازی و همچنین میله‌های سوخت حاوی قرص‌های دی‌اکسید اورانیوم (UO2) با غناهای متفاوت در راکتورهای تولید برق است. در صورت بروز حادثه‌، این ترکیبات اورانیومی به حالت گاز وارد اتمسفر می‌شوند و پس از انتشار به­وسیلۀ باد، به آرامی بر روی زمین نشست می‌کنند و با پایداری که در طبیعت دارند، باعث آلوده شدن محیط زیست به مدت طولانی و ایجاد بحران پرتوی می‌گردند. دارندگان فناوری هسته‌ای به‌منظور کاهش آسیب و مهار بحران پرتوی، باید سناریویی بر اساس واقعیت نوشته و سپس بر طبق آن طرحی کامل آماده کنند تا بتوانند در صورت وقوع حادثه، بحران پرتوی آن را مدیریت نمایند. در این مقاله اقدامات مدیریتی لازم در یک بحران پرتوی در چهار مرحله: قبل از بحران، در شروع بحران، حین بحران و بعد از بحران پرتوی بررسی شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Management and Control of Rediation Crisis

نویسنده [English]

  • شیخی Mehrab
چکیده [English]

The purpose of this study is how to manage the crisis in a radiation accident. Radiation crisis is an incident caused by release of radioactive materials into the environment and their contamination. Radioactive materials in nuclear crisis of countries include: tanks containing uranium hexafluoride (UF6) in the Uranium Conversion Facility (UCF), uranium hexafluoride centrifuges used in enrichment facilities as well as fuel rods containing pellets of uranium dioxide (UO2) with different enrichment of electricity reactors. In the event of an accident, the compounds of uranium release into a gaseous state and then enter into the atmosphere by wind. They have stability in the environment. They contaminate it for a long time and create a crisis of radiation. In order to reduce radiation damages and control radidtion crisis, nuclear technology holders have to write a scenario based on the facts and to be fully prepared so that they can act accordingly and manage radiation crisis in the event of an accident. This paper investigated the necessary management measures in a radiation crisis in four stages: before the crisis, at the beginning of the crisis, during the crisis and after the crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • uranium
  • radiation crisis
  • radioactive
  • contamination radius