بررسی عملیات نفوذ تاکتیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

جنگ نامنظم از مفاهیمی است که در هزاره سوم، جایگاه خاص خود را در مقابل جنگ منظم و کلاسیک پیدا کرد و روش‌ها و تاکتیک‌های عملیاتی آن به طور فراگیر مورد استفاده نیروهای نظامی در صحنه‌های درگیری قرار گرفت. یکی از این تاکتیک‌ها و روش‌های عملیاتی، عملیات نفوذ است که زمینه و بستر مناسبی را برای وارد آوردن ضربه در عمق دشمن فراهم می‌آورد. اجرای عملیات نفوذ، مستلزم دانایی و مهارت‌های خاصی است که نیروهای نفوذ کننده باید از آن برخوردار باشند. این مقاله مفهوم جنگ نامنظم را بررسی می‌کند و با بیان تعاریفی از عملیات نفوذ، به جنبه‌های مختلف نفوذ تاکتیکی (اطلاعاتی، عملیاتی، پشتیبانی) که عموماً کاربرد رزمی و عملیاتی دارد می‌پردازد. نیازمندی‌های اطلاعاتی و ملاحظات اساسی که در موفقیت نفوذ تاکتیکی مؤثر است از موارد دیگری است که مورد بررسی قرار گرفته و به منظور کاربردی کردن عملیات نفوذ به روش‌های نفوذ در قالب نفوذ زمینی، دریایی و هوایی پرداخته شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Tactical Penetrating Operation

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Samadi- Abolghasem Dadfar
چکیده [English]

 In 3rdmillinnum, the concept of irregular war has found a particular position comparison with regular and classic wars. The operational methods and tactics are increasingly being used in battlefields by military forces. One of the methods and tactics of operations is penetrating operation. It provides appropriate backgrounds to strike the enemy in the depths of its teritorries.Conducting penetrating operation requires particular knowledge and skills that penetrating forces ought to possess. This study deals with the concept of irregular wars. It discusses the definition of penetrating operations and various aspects of tactical penetrations (informational operational and supporting) that generally have combat and military applications. Informational needs and basic considerations which are effective in successful tactical penetrations are the other issues that are discussed in this paper. To make the research more applicable, we elaborate on penetrating operation with penetrating methods in the form of land, naval and air penetrations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irregular operation
  • Penetrating operation
  • Tactical penetration
  • Land penetration
  • Air penetration
  • Naval penetration