ارزیابی و تحلیل عملیات والفجر8 (فتح فاو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

عملیات والفجر8 یا فتح فاو به دلیل نقشی که در ابعاد سیاسی، اقتصادی و نظامی تحولات دفاع مقدس و معادلات سیاسی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است، از ابعاد و زوایای مختلف قابل تحلیل است. منطقة فاو یکی از مناطق مسکوت جنگ تلقی می‌شد که با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران در آن برهة زمانی مورد توجه فرماندهان جنگ قرار گرفت. این مسأله ضرورت انجام عملیات‌ با اهداف راهبردی و مؤثر در سرنوشت جنگ را دو چندان می‌کرد. عملیات فتح فاو (والفجر8) بعد از دو عملیات خیبر و بدر،                                 بزرگ‌ترین عملیاتی بود که سپاه، آن را در نیمة دوم سال 1364 طرح‌ریزی و اجرا کرد. عملیات فتح فاو از نظر تعیین استراتژی عملیاتی مناسب و بکارگیری تاکتیک‌های اجرایی بسیار دقیق، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. البته طرح‌ریزی این عملیات و سایر نبردهایی‌که در سرزمین دشمن به وقوع پیوسته است، برای فتح کشور عراق نبود؛ بلکه هدف اساسی، رساندن دشمن به نقطه‌ای بوده است که از ادامه جنگ پشیمان گشته و در آینده نیز تصور انجام چنین اقداماتی را نداشته باشد. در این تحقیق سعی شده است تا از طریق بررسی اسناد و مدارک موجود، ابعاد و زوایای عملیات والفجر8 مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش از حیث هدف؛ تحقیقی کاربردی، از حیث سطح تحلیل؛ تحقیقی توصیفی- تبیینی و از حیث طبقه‌بندی و روش؛ متکی به روش کتابخانه‌ای (استفاده از ابزار فیش‌برداری) و مراجعه به اینترنت می‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation and Analysis of Valfajr 8 Operation

نویسنده [English]

  • Mostafa Khodsiani
چکیده [English]

Valfajr 8 Operation or Fav conquest can be analyzed from various aspects and angles because it had great roles on political, economical and military aspects of holy defense changes  national, political, regional ,and  international equations. Since Fav was considered as one of the silent region of war, commanders of war decided to select this region. The reason was related to political, economical conditions of Iran at that time. This issue doubled the necessity of conducting an operation with strategic goals which was effective on the fate of the war. Fav operation (valfajr8) was the greatest operation (after Kheibar and Badr operations) planned and conducted  by IRGC in second half of 1364 . Concerning the employment of careful executive tactics, this operation was particularly important.  It should be noted that the planning of this operation and other similar operations ,performed in enemy’s territories, were not aimed at seizing Iraq but the main purpose is move the enemy to a point that he becomes repent of war now and in the future. In this research, I survey the available documents and different aspects this operation. Regarding the purpose, the research is applied. Concerning the level of analysis, it is descriptive and with respect to methodology, it is library research through note- taking and web-surfing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Defense
  • Valfajr8 operation
  • Fav region
  • War fate