شیوه های جنگ روانی در صدر اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

با پیدایش اسلام در پرتو تعالیم رسول خدا (ص) در شبه جزیره عربستان، دگرگونی عمیقی در وضعیت و سرنوشت کشورهای کناره دریای مدیترانه و آسیای غربی پدید آمد. به ویژه از زمانی که پیامبر اکرم (ص) به تبیین نظام فکری، ارزشی و اجتماعی اسلام در مقابل جاهلیت حاکم برجزیره العرب پرداختند. سران قریش و منافقین و دشمنان آن حضرت که دستورها و تعالیم الهی دین اسلام را در جهت از بین رفتن منافع خود می دیدند،  با توسل به انواع و اقسام شیوه ها از جمله تمسخر، استهزا، تحریک، تشجیع، قدرت نمایی، شایعه پراکنی، رجز خوانی و ایجاد ترس و وحشت با شکنجه و آزار و  ارعاب مردم علیه پیامبر(ص)، دست به جنگ روانی می زدند که پیامبر بزرگ اسلام در رویارویی با دشمنان از شیوه های جنگ روانی نیز بهره می بردند و حتی این روشها را بر درگیری فیزیکی ترجیح می دادند.
دوران نبوت آن حضرت شاهد جنگهای روانی دشمن با شیوه های گوناگون برای نابودی اسلام و شکست پیامبر (ص) بود. قریش و اعراب برای باقی ماندن در شرک و کفر خود، قصد داشتند مانع تحقق اهداف اسلام  شوند، اما پیشرفت و موفقیت رسول اکرم (ص) که ذلت و ناکامی دشمنان اسلام را در پی داشت ، موجب آن شد که پس از رحلت آن حضرت از شیوه های جدیدتری سود جویند و مهمترین آنها هم منحرف کردن اسلام و مسلمانان از مسیر الهی بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies of Psychological Warfare at the Commencement of Islam

نویسنده [English]

  • Reza Azad
چکیده [English]

The emergence of Islam under the auspices of the Holy Prophet’s teachings in the Arabian Peninsula brought about a profound change in the Position and destiny of the Mediterranean and West Asian states.
After the Holy Prophet dealt with explaining the social and intellectual values of Islam before the Paganism dominating the Arabian Peninsula, the leaders of Qoreysh and mischief – makers launched different forms of psychological warfare against him, for they considered the instructions and divine teachings of Islam as a threat to their interests. Therefore, they resorted to different kinds of psychological warfare such as: ridicule, derision, stimulation, emboldening, intimidation, spreading rumors, declamation, and terrorizing the followers of the Holy Prophet by torture. It should be noted that the Holy Prophet profited form psychological warfare against his enemies. Moreover, he preferred this kind of warfare to physical engagements.
During the prophetic mission of the Holy Prophet different kinds of Psychological operations were exercised by disbelievers of Qoreysh tried to hinder Islam form achieving its objectives as they desired to stay in their polytheistic states. However, the Holy Prophet succeeded in humiliating and frustrating the enemies. Subsequently, after the demise of the Holy Prophet, they employed new tactics. Deviating Moslems form the divine path is one of the most important tricks applied by the enemies.