تعداد مقالات: 136
5. آنچه یک تک‌تیرانداز باید از مهمات سلاح S.V.D بداند

دوره 15.2، شماره 49، پاییز و زمستان 1400

امین مطهری نیا


6. عملیات والفجر 8 و عوامل مؤثر بر خلاقیت رزمندگان

دوره 6، شماره 18، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-24

بهرام نوروزی


7. اصول و ویژگی‌های جنگ نامتقارن

دوره 6، شماره 20، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-24

هادی مراد پیری


8. جنگ اطلاعاتی در جنگ نامتقارن

دوره 7، شماره 22، بهار و تابستان 1383، صفحه 1-24

رضا کلهر


9. اختصارات نظامی و انواع آن

دوره 8، شماره 26، پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-14

,والی رضایی


10. ‎ بروکراسی در سازمانهای نظامی

دوره 8، شماره 27، پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-20

رسول آقاداوود


11. راهنمای حفظ سلامت رزمندگان در ارتفاعات

دوره 9، شماره 29، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-14

غلامحسین یاری رحیم حجتی زاده


12. حماسه فردوسی - تحریک حس سلحشوری و تحکیم توان نظامیگری

دوره 9، شماره 31، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-16

احمد فاضل


13. ارزشیابی شاخص گرمایش در نوار ساحلی استان بوشهر

دوره 10، شماره 32، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-34

نصرالله پاینده هوشمند عطایی:رضا خواجه


15. جغرافیای نظامی هورالهویزه

دوره 11، شماره 36، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-34

نصرالله پاینده- رضا آزاد


16. کاربرد هیدرولوژی در جنگ

دوره 11، شماره 38، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-14

رحیم حجتی زاده


18. ژئومرفولژی و نقش آن در رزم

دوره 12، شماره 41، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-12

رحیم حجتی زاده


19. ارزیابی و تحلیل عملیات والفجر8 (فتح فاو)

دوره 13، شماره 42، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-22

مصطفی خودسیانی


20. رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان یک واحد نظامی در مقابله با تهدید

دوره 13، شماره 43، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-16

احمد غضنفری- محمد کارگر


25. بررسی کاربردهای عوامل میکروبی در تهدیدات تروریستی (بیوتروریسم)

دوره 8، شماره 26، پاییز و زمستان 1385، صفحه 15-48

حسن میرحاج حسینعلی قنبریان