تعداد مقالات: 136
1. ارزیابی و پهنه بندی تقویم اقلیم نظامی استان خوزستان

دوره 13، شماره 45، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-52

علی حنفی


3. رابطۀ سلامت روانی با جهت‌گیری زندگی کارکنان ستادی یک سازمان صنایع نظامی

دوره 13، شماره 45، پاییز و زمستان 1394، صفحه 87-112

علیرضا سوادکوهی؛ فاطمه حیدریان؛ مسعود عسگری


5. بررسی اثر تعدیلی رفتار شهروندی سازمانی بر رابطۀ بین هوش معنوی و تعهد سازمانی

دوره 13، شماره 45، پاییز و زمستان 1394، صفحه 157-190

محمدجواد پارسا؛ مریم یزدانی؛ سنجر سلاجقه


7. جایگاه تدوین دکترین دفاعی در تأمین امنیت ملی ج. ا. ایران

دوره 13، شماره 45، پاییز و زمستان 1394، صفحه 191-216

مهدی دهنوی؛ ابوالقاسم بابا تبار


9. آنچه یک تک‌تیرانداز باید از مهمات سلاح S.V.D بداند

دوره 15.2، شماره 49، پاییز و زمستان 1400

امین مطهری نیا


10. عملیات والفجر 8 و عوامل مؤثر بر خلاقیت رزمندگان

دوره 6، شماره 18، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-24

بهرام نوروزی


11. اصول و ویژگی‌های جنگ نامتقارن

دوره 6، شماره 20، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-24

هادی مراد پیری


12. جنگ اطلاعاتی در جنگ نامتقارن

دوره 7، شماره 22، بهار و تابستان 1383، صفحه 1-24

رضا کلهر


13. اختصارات نظامی و انواع آن

دوره 8، شماره 26، پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-14

,والی رضایی


14. ‎ بروکراسی در سازمانهای نظامی

دوره 8، شماره 27، پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-20

رسول آقاداوود


15. راهنمای حفظ سلامت رزمندگان در ارتفاعات

دوره 9، شماره 29، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-14

غلامحسین یاری رحیم حجتی زاده


16. حماسه فردوسی - تحریک حس سلحشوری و تحکیم توان نظامیگری

دوره 9، شماره 31، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-16

احمد فاضل


17. ارزشیابی شاخص گرمایش در نوار ساحلی استان بوشهر

دوره 10، شماره 32، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-34

نصرالله پاینده هوشمند عطایی:رضا خواجه


19. جغرافیای نظامی هورالهویزه

دوره 11، شماره 36، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-34

نصرالله پاینده- رضا آزاد


20. کاربرد هیدرولوژی در جنگ

دوره 11، شماره 38، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-14

رحیم حجتی زاده


22. ژئومرفولژی و نقش آن در رزم

دوره 12، شماره 41، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-12

رحیم حجتی زاده


23. ارزیابی و تحلیل عملیات والفجر8 (فتح فاو)

دوره 13، شماره 42، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-22

مصطفی خودسیانی


24. رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان یک واحد نظامی در مقابله با تهدید

دوره 13، شماره 43، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-16

احمد غضنفری- محمد کارگر